Μεγάλη πρόκληση ο περιορισμός των ανισορροπιών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών