Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων: Μέσα στο 2022 ολοκληρώνεται η δημοπράτησή τους