Πέτσας: Τα χρήματα προς της Περιφέρειες συνεχώς θα αυξάνονται