Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας, απάντηση στην κρίση