Γιάννης Σμυρλής: Μεγάλη αύξηση εξαγωγών, στόχος το Εθνικό Μητρώο Εξαγωγέων