Ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα στις Περιφέρειες δημιουργείς πλούτο και θέσεις εργασίας