Η Γαλάζια Οικονομία, οι προκλήσεις της και η συμβολή της στο κλίμα