Λιαργκόβας: Η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα