Λιβανός: Η Ελλάδα θα αμυνθεί για κάθε σπιθαμή γης και θάλασσας