Οι προκλήσεις της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς και 5G τεχνολογίας