Οι SDGs αποτελούν κεντρική συνιστώσα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης – Σημαντική η συμβολή των Περιφερειών για την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων