Πέφτουν οι τιμές ενέργειας στα επίπεδα του Σεπτέμβρη