Το μεγάλο στοίχημα των περιφερειών και η άγνοια για τις αρμοδιότητές τους