Το νέο ΕΣΠΑ στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό