Υδρογονάνθρακες και Πράσινη Μετάβαση… Είναι δυνατόν να επιτευχθεί;