Χαρίτσης: Αναγκαία η άμεση ρύθμιση της αγοράς ενέργειας