Για το ταμείο Ανάκαμψης και τα οφέλη αυτού μίλησε κατά την διάρκεια του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου RGC στην Πάτρα, ο Frank Bogovic, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου