Γιώργος Παπανδρέου μετά τον βηματοδότη: “Θα συνεχίσω το νέο τρόπο ζωής με συνεχή άσκηση”