Γ. Παπανδρέου: Αν η Ευρώπη δεν έχει αμυντική αυτονομία τότε δεν θα έχει την σιγουριά και την ασφάλειά της