Η σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής & της ψυχικής υγείας