«Κλειδί» η ομαδική εργασία στα Διακρατικά Προγράμματα Συνεργασίας