«Το “κλειδί” στη ζωή είναι να είσαι ανθεκτικός και ευέλικτος»