Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας