“Βιωσιμότητα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για Καινοτομία”