“Ο Ρόλος της Καινοτομίας στην Προώθηση της Βιωσιμότητας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη”