6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Ειδήσεις, νέοι στόχοι και άρωμα εκλογών

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Η εισαγωγική φάση του Συνεδρίου της «Π» ήταν δύο ταχυτήτων: Αρθρώθηκε πολιτικός λόγος εξ απόψεως παραταξιακής θέσης -αν και αποφεύχθηκαν υψηλοί τόνοι- αναζητήθηκαν όμως και σημεία επαφής, στο αναπτυξιακό ζητούμενο. more