6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Λευκός καπνός για την ψηφιακή προοπτική της πόλης

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Ο Δήμος Πατρέων θέλει το 5G και έχει στείλει στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το σχέδιο σύμβασης για έγκριση και υπογραφή, για την πιλοτική υλοποίηση του δικτύου στην πόλη. more