6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Ο κλάδος της ελαίας… καινοτομεί

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Θα μπορούσε να είναι μια αριθμητική εξίσωση ή μια αλληλουχία χημικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι παρά μια απλή, πολύτιμη και πολλαπλά ωφέλιμη παραγωγική διαδικασία, που συνδυάζει παραδοσιακή και σύγχρονη επεξεργασία της ελιάς και των παραγώγων της. more
Follow us on Social Media