6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο: Ο κλάδος της ελαίας… καινοτομεί

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Θα μπορούσε να είναι μια αριθμητική εξίσωση ή μια αλληλουχία χημικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι παρά μια απλή, πολύτιμη και πολλαπλά ωφέλιμη παραγωγική διαδικασία, που συνδυάζει παραδοσιακή και σύγχρονη επεξεργασία της ελιάς και των παραγώγων της. more