6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της “Π”:Ξένες αγορές

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Η ενίσχυση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προαγωγής επενδύσεων, της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους; more