6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της “Π”: Παράθυρο στο μέλλον με τα δίκτυα 5G

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Είναι γενική διαπίστωση ότι η κατάσταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, είναι για την χώρα μας, χαμηλότερη των προσδοκιών αν όχι απογοητευτική. more