Alice Corovessi

1c1c5bf4374329fb6e60fa080052359365f934b8
H Αλίς Κοροβέση είναι συνιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια του Αστικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΙΝΖΕΒ.  Συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων, όπως το POWERPOOR (Horizon 2020), SMAFIN (Horizon 2020), iBRoad – Individual Building Renovation Roadmaps (Horizon 2020), EU GCC Clean Energy Technology Network (Foreign Policy Instrument – European Commission), Investor Confidence Project (Horizon 2020),  Renovalue (Intelligent Energy Europe). Mε την ιδιότητα του Εθνικού Σημείου Επαφής, εκπροσωπεί στην Ελλάδα του φορείς Renovate Europe Campaign, European Alliance to Save Energy και the Coalition for Energy Savings. Προσωπικό της ενδιαφέρον είναι οι κοινωνικές πτυχές της ενέργειας και συγκεκριμένα η ενεργειακή φτώχεια, η ενεργειακή δικαιοσύνη και η ενεργειακή δημοκρατία.
Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ. Είναι Certified Energy Auditor in Training έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τα σεμινάρια και τις εξετάσεις του Association of Energy Engineers (ΑΕΕ), και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Ηγεσίας και Μάρκετινγκ στο University of Maryland (2014 και 2015) και στο University of Pennsylvania (2014). Την παρούσα, παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών Ευρωπαϊκός Πολιτισμός στο ΕΑΠ.
Είναι μεταξύ των συγγραφέων των προτάσεων πολιτικής «Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα. Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου» (2017) και «Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0» (2019).