Apostolos Siskos

bb74ebb8e5cb1900ea222e39334ab87c8b7b80d4
Ο Απόστολος Σίσκος είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, MSc. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες από το Wageningen University. Είναι συνιδρυτής των εταιρειών ENVIROMETRICS και EMICERT. Διαθέτει 18 ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ειδικότερα στην παρακολούθηση αέριας ρύπανσης και βιομηχανικών εκπομπών, μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διαχείρισης αποβλήτων.
Ο Απόστολος Σίσκος είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, του ΔΣ του ΕΒΕΑ και συντονιστής του Φόρουμ για την Ενέργεια και το Κλίμα, και του ΔΣ του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελών Επιχειρήσεων ΕΞΥΠΠ.