Dimitris Koutoulas

8ecf6ee82cc76eb9a1b73136f4bfc711373a8a44
Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού, γαστρονομίας και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε διάφορες χώρες, ενώ έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εκατοντάδες επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Μεταξύ άλλων, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ενέργειες τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικές καμπάνιες καθώς επίσης έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια και παράσχει συμβουλές σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας για λογαριασμό διεθνών, εθνικών και τοπικών οργανισμών τουρισμού, Περιφερειών, Δήμων και επαγγελματικών ενώσεων τόσο στην Ελλάδα (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Μύκονος, Νάξος, Μονεμβασιά, Δελφοί κοκ.) όσο και στο εξωτερικό (Κύπρος, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Γαλλία, Βρετανία, Ολλανδία, Κροατία, Ομάν κοκ.).
Το πελατολόγιό του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς τουρισμού, δημόσιους οργανισμούς (Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, Helexpo, Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004», Επιμελητήρια, Περιφέρειες, Δήμους κοκ.) καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ελβετία, την Αυστρία, κλπ. που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα του τουρισμού (ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, τουριστικά γραφεία κοκ.) όσο και σε άλλους κλάδους της οικονομίας (τρόφιμα και ποτά, εστίαση, εκδόσεις, ελδηλώσεις κοκ.).
Ο Δ. Κούτουλας έχει υλοποιήσει έργα σε συνολικά 32 χώρες.
Στον ακαδημαϊκό χώρο ο Δ. Κούτουλας δραστηριοποιείται ανελλιπώς από το 2002, έχοντας διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αυστρίας και της Νότιας Αφρικής. Από το 2014 ο Δ. Κούτουλας εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών, Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών.