Dimitris Panopoulos

e1b3fe6425753d763f2d4f78c00938cb4804bad5
Αναλυτής Δεδομένων Αγοράς Εργασίας, Στέλεχος της Μονάδας Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας  του Υπουργείου Εργασίας, παράλληλα είναι Eεμπειρογνώμονας της Ειδικής Ομάδας Επιστημόνων Digital Skills and Jobs, DG CONNECT,  Μετέχει ως  στέλεχος της ομάδας Digital Single Market expert Group, Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Οικονομίας και Τηλεπικοινωνιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 (EU) και εθνικός εκπρόσωπος της ομάδας EMCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Είναι Επιχειρησιακός Συντονιστής της Εθνικής Πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE, ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Digital Innovation Hub REBRAIN_WESTERN GREECE. Επιπλέον φέτος έλαβε το ρόλο του Athens Digital Ambassador στην European Digital Society, ενώ παράλληλα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ στα πεδία Industry Digital Skills (Project e-skills 2030/ the initiative “Skills for Industry – Fostering New Service Growth and Job Creation”.
 
Έχει συμμετάσχει στην Διακρατική ομάδα επιστημόνων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Οικονομίας και Τηλεπικοινωνιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την μελέτη των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης  στην αγορά εργασίας, καθώς και ως αξιολογητής σειράς ευρωπαϊκών θεσμικών δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης (Woman 4IT/Malta  All digital κλπ).