Dimitris Tsamelis

c139b020933ec2068f5c69b78197a9509c55bdbd
Ο κ. Δημήτρης Τσαλέμης είναι Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Ιούνιο του 2018. Εργάζεται σε αντικείμενα του τομέα Ενέργειας του Υπουργείου από το 2002. Διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Υπουργείου με αρμοδιότητες προώθησης πολιτικής ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, διαμόρφωσης καθεστώτων στήριξης καθώς και συντονισμού των αρμόδιων Υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου. Έχει διατελέσει Προϊστάμενος της Μονάδας Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την παρακολούθηση έργων υποδομής και κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Ευρέως γνωστά προγράμματα στα οποία είχε καθοριστική συμβολή είναι οι ενεργειακοί συμψηφισμοί – Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών στις Στέγες και το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον.
Έχει εργαστεί από το 1996 έως το 2002 ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός και ως στέλεχος επιχειρήσεων με κύριο αντικείμενο τη σύνταξη μελετών εγκαταστάσεων υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης για τη ΔΕΗ και τη Βιομηχανία καθώς και τη θέση έργων σε λειτουργία.
Έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία από τη συμμετοχή του στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία του ομώνυμου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Ο κ. Δημήτρης Τσαλέμης είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1998), ενώ αποφοίτησε ως Διπλωματούχος Μηχανικός από το ίδιο Τμήμα το 1992, έχει εκπονήσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και σχετικές επιστημονικές μελέτες στην περιοχή της διδακτορικής του διατριβής, που αφορούν στην ελαχιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων σε συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενα την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.