Giorgos Galanos

c51f0f1b651107376090b9dee94c7c70c463aa5e
Ο Γεώργιος Γαλανός είναι οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής με αντικείμενο «Οικονομική Πολιτική και Ανταγωνιστικότητα» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά . Κατέχει MBA focus in Tourism Management και Διδακτορικό Δίπλωμα με ειδίκευση στα Διεθνή Οικονομικά και Τουριστική Ανταγωνιστικότητα.  Είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Wilfried Martens Centre for European Studies.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών σε επιστημονικά  περιοδικά και συλλογικούς τόμους με ζητήματα ONE, Οικονομική Κρίση , Κρίση διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη , Άμεσες ξένες επενδύσεις.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία, στη διοίκηση έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την τεχνική και διοικητική διαχείριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών έργων και ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Διαθέτει πολύχρονη γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση ομάδων έργου. Η εξειδίκευσή του καλύπτει τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:
Οικονομική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.
Τουριστική ανάπτυξη.
Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.
Αναδιοργάνωση ΟΤΑ
Διαθέτει ειδική εμπειρία σε :
Μελέτες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Αναδιοργάνωση Φορέων.
Σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Ε στην Ελλάδα .
Διαχείριση έργων (συγκρότηση- διοίκηση ομάδων έργων, ίδρυση- διεύθυνση γραφείων έργων για παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων).