Nickolaos Iriotis

b6a7f29f8e32b5c82971818b9720a95ae9c407db
Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), D.E.A και Ph.D. in Accounting and Financial Analysis (Παν/μιο PARIS 1-PANTHEON-SORBONNE).Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα στο Υπουργείο Εμπορίου (ΥΠΕΜ), καθώς και σε παρόμοια θέματα στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ).
Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων, σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τρέχον επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στη Λογιστική Τυποποίηση, καθώς και στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.